Hotline: 02113 869 555

PhucYenEUS@gmail.com

Số 6, đường Lý Nam Đế, phường Hùng Vương, TP Phúc Yên, Vĩnh Phúc

CÔNG TY MUA MỚI BỔ SUNG THÊM NHIỀU TRANG THIẾT BỊ VÀ XE CHUYÊN DỤNG PHỤC VỤ NĂM 2023

07/02/2023 11:58:42

Để phục vụ công việc tốt nhất, công ty đã đầu tư nhiều trang thiết bị phương tiện xe cơ giới như xe gom rác, xe cẩu, xe chứa nước,
xe quét đường, và xe tải…. Việc sử dụng các loại xe này để thực hiện công việc sẽ giúp công ty hoạt động hiệu quả hơn và đáp ứng
được nhu cầu của khách hàng một cách tốt hơn.


Việc sở hữu đội xe lớn có nhiều loại xe khác nhau cũng giúp công ty có thể thực hiện các công việc khác nhau một cách dễ dàng
hơn. Chủ động hơn trong công tác phục vụ khách hàng giúp công ty hoạt động hiệu quả hơn và đáp ứng được nhu cầu của khách
hàng một cách tốt nhất

 

Tin tức liên quan