Hotline: 02113 869 555

PhucYenEUS@gmail.com

Số 6, đường Lý Nam Đế, phường Hùng Vương, TP Phúc Yên, Vĩnh Phúc

VĂN PHÒNG UBND THÀNH PHỐ PHÚC YÊN

 
 

CHỦ ĐẦU TƯ

VĂN PHÒNG UBND THÀNH PHỐ PHÚC YÊN

 

TRỤ SỞ

Tại Phường Trưng Trắc, Phúc Yên

 

HẠNG MỤC DỊCH VỤ CUNG CẤP

+ Dịch vụ vệ sinh làm sạch trụ sở văn phòng UBND thành phố Phúc yên