Hotline: 02113 869 555

PhucYenEUS@gmail.com

Số 6, đường Lý Nam Đế, phường Hùng Vương, TP Phúc Yên, Vĩnh Phúc

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM 2

 
 

CHỦ ĐẦU TƯ

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM 2

 

TRỤ SỞ

Tại Phường Xuân Hòa, Phúc Yên

 

HẠNG MỤC DỊCH VỤ CUNG CẤP

+ Vệ sinh giảng đường

+ Thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải sinh hoạt