Hotline: 02113 869 555

PhucYenEUS@gmail.com

Số 6, đường Lý Nam Đế, phường Hùng Vương, TP Phúc Yên, Vĩnh Phúc

CÔNG TY TOYOTA VIỆT NAM

 
 

CHỦ ĐẦU TƯ

CÔNG TY TOYOTA VIỆT NAM.

 

TRỤ SỞ

Tại Thành Phố Phúc Yên

 

HẠNG MỤC DỊCH VỤ CUNG CẤP

+ Vệ sinh môi trường

+ Cây xanh

+ Thoát nước

+ Duy tu, vận hành điện chiếu sáng

+ Dọn vệ sinh trụ sở cơ quan xí nghiệp