Hotline: 02113 869 555

PhucYenEUS@gmail.com

Số 6, đường Lý Nam Đế, phường Hùng Vương, TP Phúc Yên, Vĩnh Phúc

CÔNG TY TOYOTA BOSHOKU HANOI

 
 

CHỦ ĐẦU TƯ

CÔNG TY TOYOTA BOSHOKU HANOI.

 

TRỤ SỞ

Phúc Thắng, Phúc Yên

 

HẠNG MỤC DỊCH VỤ CUNG CẤP

+ Dọn vệ sinh trụ sở cơ quan xí nghiệp

+ Thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải sinh hoạt