Hotline: 02113 869 555

PhucYenEUS@gmail.com

Số 6, đường Lý Nam Đế, phường Hùng Vương, TP Phúc Yên, Vĩnh Phúc

BỆNH VIỆN ĐA KHOA KHU VỰC PHÚC YÊN

 
 

CHỦ ĐẦU TƯ

BỆNH VIỆN ĐA KHOA KHU VỰC PHÚC YÊN.

 

TRỤ SỞ

Phường Hùng Vương, Phúc Yên

 

HẠNG MỤC DỊCH VỤ CUNG CẤP

+ Dịch vụ vệ sinh làm sạch bệnh viện

+ Thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải sinh hoạt